DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Dne 1.7.2016 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně: eIDAS). Společnost NOTSERVIS a.s., významný partner společnosti První certifikační autorita, a.s. (I.CA), poskytuje své služby v souladu s nařízením eIDAS a platnou legislativou ČR. Ve spolupráci s I.CA nabízí svým klientům veškeré související služby v oblasti PKI - analýzy dopadů nové legislativy, návrhy konkrétních řešení, realizace služeb u koncového klienta.


ELEKTRONICKÝ PODPIS


Bez starostí Vám přidělíme elektronický certifikát přímo ve Vaší kanceláři na celém území ČR, nainstalujeme, zaškolíme a poskytneme telefonickou pomoc při jeho používání.

SPOLEHLIVÝ SERVIS


Zajistíme pravidelnou péči o vaší výpočetní techniky s cílem bezstarostného a spolehlivého provozu.eNOTSERVIS


Pracujeme na unikátním projektu eNOTSERVIS - elektronická notářská kancelář.
Přivítáme zájemce o pilotní provoz či další náměty pro doplnění funkcí programu.


   
  Společnost NOTSERVIS a.s. vyvíjí unikátní software
pro pohodlnější práci notářů a jejich pracovníků.
SOFTWARE

SLUŽBY


 

 

> zajištění certifikátů I.CA přímo
   v kanceláři
> elektronický podpis bez starostí
  > datové schránky bez starostí
> bezpečnostní analýzy
> správa počítačových sítí
  > aktualizace a zabezpečení
> zálohovací procesy
> odborné telefonické poradenství
         

     
  Napiště nám svůj názor na naše služby.
Děkujeme!
DOTAZNÍK

AKTUALITY

   
 

     
  Nezávazná poptávka služeb. FORMULÁŘ

PŮSOBNOST PO CELÉ ČR